middletop.jpg

Opis sztandaru

Jesteś tu: Strona główna » Opis sztandaru

OPIS SZTANDARU ORAZ CEREMONIAŁU SZKOLNEGO GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYSOKIEJ

 

§ 1

OPIS SZTANDARU

 

 1. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej posiada własny sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców i przekazany na ręce dyrektora Gimnazjum w dniu 24 listopada 2000 roku.
 2. Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei zawartych w Statucie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają sztandar szacunkiem, oddając mu należne honory
 3. Sztandar o wymiarach 1m x 1m ma następujący wzór:
 1. prawa strona - orzeł w koronie haftowany srebrem na biało - czerwonym tle oraz złoty napis OJCZYZNA NAUKA PRACA;

 2. lewa strona - herb miasta Wysoka - siedziby Gimnazjum na kremowym tle. Nad herbem umieszczony jest złoty napis - GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, a pod nim - WYSOKA 1999, oznaczający nazwę szkoły, imię, jej siedzibę oraz rok powstania;

 3. sztandar obszyty jest złotymi frędzlami;

 4. drzewce sztandaru zakończone jest metalową głowicą w formie orła w koronie.

 1. Ordery Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczenia umocowuje się na sztandarze. Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu od tej strony płata sztandaru, który jest stroną główną (godło państwowe). Pierwszy order zawiesza się na drzewcu na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru. Większą liczbę orderów i odznaczeń zawiesza się wzdłuż drzewca, z góry na dół, według starszeństwa.
 2. W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w Gimnazjum przypina się na drzewcu sztandaru od strony godła państwowego kokardę z czarnej wstążki. Długość wstążki powinna odpowiadać podwójnej szerokości sztandaru.

 

§ 2

WYSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM

 

 1. Gimnazjum występuje ze sztandarem podczas:
 1. uroczystości nadania imienia;

 2. uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego;

 3. pasowania na gimnazjalistę oraz pożegnania absolwentów;

 4. innych uroczystych apeli;

 5. uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej oraz apelu poległych;

 6. uroczystości patriotyczno - religijnych w których bierze udział całe Gimnazjum lub jego delegacja.

 

§ 3

POCZET SZTANDAROWY

 

 1. Poczet sztandarowy winien być wytypowany spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. W jego skład wchodzi chorąży oraz dwoje asystujących. Dopuszcza się możliwość powołania rezerwowego chorążego oraz członka asysty, którzy mogą zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich nieobecności.
 2. Obsadę pocztu sztandarowego powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Przed wprowadzeniem sztandaru odczytuje się uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego.
 4. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym z biało - czerwoną szarfą, przewieszona przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w stronę kołnierza, spiętą na lewym biodrze. Poczet występuje w białych, jednolitych rękawiczkach.

 

§.4

CHWYTY SZTANDAREM

 

 1. W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze, na wysokości czubka buta, postawiony na “trzewiku” drzewca. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa.

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 1. “na ramię”,

 2. “prezentuj”,

 3. “do nogi”.

 1. Wykonując chwyt “Na ramię”, sztandarowy prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 (w stosunku do ramienia).
 2. Wykonując chwyt “Prezentuj” z położenia “do nogi” sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej. Chwyt “Prezentuj” wykonuje się na komendę: “Na prawo (lewo) PATRZ”.
 3. Wykonując chwyt “Do nogi” z położenia “Prezentuj” lub z położenia “Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt “Do nogi” wykonuje się na komendę: “BACZNOŚĆ”.
 4. Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z położenia “Prezentuj”. Kiedy odbierający honory zbliży się na 5 kroków, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód, na odległość stopy, i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej. Sztandarowy pozostaje w tej postawie dotąd, aż odbierający honory znajdzie się w odległości kroku za sztandarem, wtedy bez komendy przenosi sztandar do położenia “Prezentuj”.
 5. Maszerując honory sztandarem oddaje się salutując przez pochylenie sztandaru na komendę “Na prawo (lewo) PATRZ”. Sztandarowy pochyla sztandar do postawy “Na ramię”.

 

§ 5

ZACHOWANIE SZTANDARU PODCZAS UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO – RELIGIJNYCH

Sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt “prezentuj” w czasie Ewangelii i Błogosławieństwa. Podczas Podniesienia sztandarowy salutuje sztandarem (asystujący w postawie zasadniczej).

poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Czwartek,
Array
Imieniny:
Joanny, ZdenkaŚwięto:

Opracowanie: szkolnastrona.pl